Training Big Change

Programele Big Change sunt programe de training complexe ce vizează schimbări organizaţionale prin dezvoltarea de competenţe şi abilităţi în sistem cascadă, pe mai multe niveluri ierarhice. Cu o desfăşurare pe o perioadă mai lungă de timp (1-3 ani), ele urmăresc: schimbări de atitudini, eficientizarea activităţii desfășurate, pregătirea companiei pentru implementarea diferitelor schimbări, dar şi creşterea coeziunii în cadrul echipei, ţinta finală fiind performanţa pe termen mediu şi lung.

Etape:
  • audit organizaţional şi proiectare program de instruire
  • module de training – care vizează competenţele de interes pentru dezvoltare
  • sisteme de apreciere a performanţelor – pentru monitorizarea schimbărilor (opţional)
  • workshopuri şi proiecte – pentru îmbunătăţirea proceselor organizaţionale

Tematica modulelor de instruire se stabileşte specific pentru fiecare organizaţie. Orientativ, PRO EXPERT poate propune diverse tematici, detaliate în secţiunea Training Target.

Copyright © 2019 | Pro Expert