Pro Expert

Ne gasesti si pe: Facebook
 
 

 


-


 

Programele de audit şi intervenţie organizaţională PRO EXPERT se desfăşoară pe o perioadă îndelungată de timp, în medie 1-2 ani. Pe parcursul derulării lor, comunicarea deschisă şi orientarea pe problemele reale ale partenerului nostru guvernează întreaga colaborare.

Obiectivele principale ale programelor oferite sunt: 1. identificarea punctele forte şi a celor de dezvoltat la nivel de MRU şi 2. creşterea eficienţei organizaţionale, creşterea productivităţii resurselor umane, reducerea pierderilor, creşterea ataşamentului şi a motivaţiei pentru performanţă etc.

Activităţile de audit presupun: analiza structurii organizaţionale, analiza documentelor suport, diagnoza proceselor organizaţionale, evaluare managerială, evaluarea nivelului de satisfacţie profesională etc.

Activităţile de intervenţie organizaţională presupun implementarea unor măsuri de eficientizare, precum: organizare şi structurare (organigramă, fişe de post, regulamente), elaborare grile de salarizare, elaborare sisteme de evaluare a performanţelor profesionale, concepere proiecte finanţate din FSE prin POSDRU, programe de dezvoltare a abilităţilor prin traininguri specifice etc. 
Prelucrare date personale Anunturi achizitii !!!