Audit și Dezvoltare organizațională

Pornind de la identificarea punctelor forte şi a celor de dezvoltat la nivel de companie, vă oferim soluții concrete pentru: creşterea eficienţei organizaţionale, creşterea productivităţii resurselor umane, reducerea pierderilor, creşterea ataşamentului şi a motivaţiei pentru performanţă etc.

Activităţile de audit presupun: analiza structurii organizaţionale, analiza documentelor suport, diagnoza proceselor organizaţionale, evaluare managerială, evaluarea nivelului de satisfacţie profesională etc.

Activităţile de dezvoltare organizaţională presupun implementarea unor măsuri de eficientizare, precum: organizare şi structurare (organigramă, fişe de post, regulamente), elaborare grile de salarizare, elaborare sisteme de evaluare a performanţelor profesionale, programe de dezvoltare a abilităţilor prin training-uri specifice etc.

Premisa pentru evoluția unei organizații o constituie încercarea de a rezolva problemele cu care ea se confruntă la un moment dat. Şi... de cele mai multe ori, soluţiile se află chiar în interiorul companiei. Fiecare firmă are specificul ei, oamenii ei, problemele ei şi, deci, soluţiile ei. PRO EXPERT vă oferă nu reţeta unică a succesului, ci setul de metode adaptate prin care o companie poate să depăşească „pragurile” inerente oricărui drum înainte.

Programele de audit şi intervenţie organizaţională PRO EXPERT se desfăşoară pe o perioadă îndelungată de timp, în medie 2-3 ani. Pe parcursul derulării lor, comunicarea deschisă şi orientarea pe problemele reale ale partenerului nostru guvernează întreaga colaborare.

Copyright © 2019 | Pro Expert